Novice

Več novic >> Arhiv

Potrditve učbenikov po novem UN

07.05.2012

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 148. seji, dne 19. aprila 2012, potrdil učbenike po novih učnih načrtih:

OSNOVNA ŠOLA:

  • Lili in Bine 2, učbenik za slovenščino v 2. razredu
  • Lili in Bine 2, berilo za slovenščino v 2. razredu
  • Raziskujem preteklost 8, učbenik za zgodovino v 8. razredu
  • Skrivnost števil in oblik 7, učbenik za matematiko v 7. razredu
  • Igra števil in oblik 5, učbenik za matematiko v 5. razredu
  • Magnet 3, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik, izbirni predmet v 9. razredu


Več o potrditvah učbenikov Založbe Rokus Klett >>