Novice

Več novic >> Arhiv

Nova zbirka interaktivnih gradiv iRokus+

27.06.2014

iRokus+

V Založbi Rokus Klett intenzivno razvijamo interaktivne učbenike nove generacije. Prvi med njimi, Biologija 8 iRokus+ za 8. razred osnovne šole, je že tu!

Interaktivni učbenik sestavljajo pregledno oblikovane interaktivne strani, ki so obogatene z vrhunskimi izobraževalnimi filmi v slovenskem jeziku, nazornimi animacijami, interaktivnimi nalogami, drugimi multimedijskimi dodatki in orodjarno s praktičnimi orodji. Vse to prispeva k novi učni dinamiki in ustvarja spodbudno okolje za raziskovalno učenje po meri 21. stoletja.

Za učenca, za učitelja, za učenje doma in v razredu
Interaktivni učbenik je namenjen tako samostojnemu učenju doma kot tudi uporabi v razredu (kot temeljno ali dodatno gradivo). iRokus+ vključuje preprost sistem za vodenje učnega procesa Rokus Klett LMS, s pomočjo katerega se lahko učitelj in učenci povežejo v spletno skupino in še učinkoviteje sodelujejo v učnem procesu.

Za vse naprave
Interaktivni učbenik deluje na računalnikih (v razredu priporočamo uporabo z interaktivno tablo; če ta ni na voljo, bo dovolj že projektor) in tabličnih računalnikih. Za tablične računalnike je interaktivni učbenik na voljo v obliki mobilne aplikacije (dostopne v spletnih trgovinah Google Play in App Store).

Več na www.iRokusPlus.si