Novice

Več novic >> Arhiv

Predstavitve serije Raziskujem ...

03.03.2015


Nova gradiva, ki vam bodo olajšala delo, vam pomagala hitreje dosegati učne cilje in motivirati učence, bodo tudi tokrat izšla pod okriljem National Geographica. Samostojni delovni zvezki, ki zajemajo vse cilje in vsebine po učnih načrtih, bodo vsebovali tudi dostop do elektronskih gradiv na
www.irokus.si – tako za učitelje kot za učence.

Za vas smo v marcu pripravili 8 brezplačnih predstavitev po Sloveniji. Srečanja bosta vodila Boštjan Majerič in Andrej Žbogar, izkušena učitelja praktika; predstavila vam bosta možnosti poučevanja, ki jih ponujajo novi samostojni delovni zvezki pri pouku geografije v razredih 6–9. Vanje smo vključili številne izboljšave, upoštevali smo želje in izkušnje učiteljev ter na www.irokus.si dodali bogato elektronsko gradivo z vrhunskimi videoposnetki, interaktivnimi zemljevidi, galerijo fotografij in interaktivnimi nalogami. Za lažje delo v razredu bomo seveda pripravili tudi predloge letne in dnevnih priprav.

Vsi udeleženci bodo na predstavitvah prejeli brošuro z vzorčnimi poglavji samostojnega delovnega zvezka Raziskujem Slovenijo 9 in praktične pozornosti, takoj po izidu, maja 2015, pa tudi brezplačen izvod samostojnega delovnega zvezka Raziskujem Slovenijo 9.

Na razpored srečanj in prijavnico

Prijave zbiramo do 25. februarja 2015.