Novice

Več novic >> Arhiv

Jezični možje - Zgodba o slovenskem jeziku

04.03.2015

Kako se je razvila slovenščina in zakaj je danes takšna, kakršna je? Zakaj Slovencem jezik toliko pomeni? Zgodba o slovenskem jeziku je prvo delo te vrste na Slovenskem. Na duhovit in preprost način vas skozi ilustrirano zgodbo popelje v zgodovino slovenskega jezika.

Preberite, kako so govorili in pisali slovenščino v preteklosti ter kakšno vlogo so imeli pri tem jezični možje. Izvirnost in preprost opis zgodovine slovenskega jezika bosta pritegnila tako mlade kot tudi odrasle bralce.

Knjiga Jezični možje pripoveduje:Jezični možje

  • kako so naši daljni predniki prišli na slovenski prostor in kako se je rojevala slovenščina;
  • kako nam slovenski rokopis, ki mu pravimo Brižinski spomeniki, zavidajo vsi drugi slovanski narodi;
  • kako je nastal slovenski knjižni jezik in zakaj danes pišemo volk, rečemo pa vouk;
  • kako so Slovenci poslušali slovenske knjige, čeprav so bili nepismeni;
  • kakšno vlogo je odigral škof Tomaž Hren;
  • kdaj je slovenščina doživela svojo veliko zmago;
  • kako lahko od osamosvojitve naprej govorimo slovensko tudi v vojski;
  • kako bomo v prihodnosti prebirali naočne knjige.

Delo je opremljeno z ilustracijami, ki vsebinsko dopolnjujejo in nadgrajujejo kratko in preprosto besedilo o dolgi in zapleteni zgodovini slovenskega jezika, k lažji časovni orientaciji pa bralcu pomaga časovni trak.

O avtorjih


Dr. Kozma Ahačič je vodilni slovenski zgodovinar jezikoslovja in jezikovne
rabe. Je avtor ter urednik več knjig in številnih znanstvenih prispevkov s tega
področja, hkrati pa tudi vodja dela pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika
16. stoletja, docent na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici ter
namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
V prostem času je pesnik, scenarist, libretist ter član številnih komisij in delovnih
skupin, ki se ukvarjajo z jezikovno politiko in slovenščino v šolstvu. Leta 2008
je izšlo njegovo prvo delo za mlade Primož Trubar.doc.

Jaka Vukotič je po izobrazbi arhitekt, po duši ilustrator. Riše že od malega,
profesionalno zadnjih nekaj let. Z barvicami je šarmiral sošolke in celo razredne
razgrajače. V šoli si je zaradi karikatur učiteljev prislužil kakšen pogled ali dva
izpod čela.

Iz recenzij

»Slovenščina je hkrati naša preteklost, sedanjost in prihodnost. Ne vsa, bistvena pa. V slikanici Kozme Ahačiča in Jake Vukotiča je njena zgodovina povedana in upodobljena tako, da si jo bo mladi bralec – pa tudi njegov mentor – zlahka zapomnil in jo doživel kot svojo dragocenost.«

Prof. ddr. Igor GrdinaO knjigi Jezični možje

»Kozma Ahačič je temeljiti in poglobljeni poznavalec zgodnejše zgodovine slovenskega knjižnega jezika in slovenske jezikovne skupnosti; njegovo znanstveno delo sicer temelji tudi na zelo podrobnih analizah zelo specialističnih jezikovnih problemov, predvsem iz 16., 17. in 18. stoletja, toda tovrstno početje pri njem nikoli ne ostane samo sebi namen – ne, vse je usmerjeno v kar se da razumljivo in prepričljivo sintezo.«

Prof. dr. Marko StabejO Jezičnih možeh, generalih in miru