Novice

Več novic >> Arhiv

Obogatena zbirka interaktivnih gradiv iRokus+

11.09.2015

iRokus+

Spletni portal iRokus+ je v novem šolskem letu bogatejši. Mednarodno nagrajeni Biologiji 8 iRokus+ so se pridružili trije novi interaktivni učbeniki nove generacije: Biologija 9 iRokus+ ter Fizika 8 in 9 iRokus+. Vsi so nastali v sodelovanju z National Geographicom. V šolskem letu 2015/16 vsaj enega izmed njih uporablja že 13.945 učencev v 209 osnovnih šolah.


Interaktivni učbenik sestavljajo pregledno oblikovane interaktivne strani, ki so obogatene z vrhunskimi izobraževalnimi filmi v slovenskem jeziku, nazornimi animacijami, interaktivnimi nalogami, drugimi multimedijskimi dodatki in orodjarno s praktičnimi orodji. Vse to prispeva k novi učni dinamiki in ustvarja spodbudno okolje za raziskovalno učenje po meri 21. stoletja.

Za učenca, za učitelja, za učenje doma in v razredu
Interaktivni učbenik je namenjen tako samostojnemu učenju doma kot tudi uporabi v razredu (kot temeljno ali dodatno gradivo). iRokus+ vključuje preprost sistem za vodenje učnega procesa Rokus Klett LMS (Learning Management System) – posebno spletno orodje na www.iRokusPlus.si, ki olajša delo učiteljev. Omogoča jim povezovanje učencev v virtualne razrede, spremljanje in nadzor njihovega dela, obveščanje o nalogah in dejavnostih, spremljanje napredka učencev s pomočjo nazornih grafičnih predstavitev (tabel, grafov idr.), pripravo dodatnih nalog, preizkusov in še veliko več! Sistem ponuja tudi nabor dodatnih vsebin, s katerimi lahko učitelj dodatno obogati pouk. Učiteljem so na voljo tudi predlogi letnih in dnevnih učnih priprav, prilagojeni delu z interaktivnimi učnimi kompleti.

Za vse naprave
Interaktivni učbenik deluje na računalnikih (v razredu priporočamo uporabo z interaktivno tablo; če ta ni na voljo, bo dovolj že projektor) in tabličnih računalnikih.

Več na www.iRokusPlus.si.