Novice

Več novic >> Arhiv

Ugledno mednarodno priznanje za učni komplet Radovednih pet

15.10.2015

S ponosom vam sporočamo, da je medpredmetno usklajeni učni komplet Radovednih pet za četrti razred na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu prejel srebrno priznanje Best European Learning Materials Award (BELMA)v kategoriji učnih gradiv za učence do 11. leta starosti. Nagrajeno serijo Radovednih pet za četrti razred odlikujejo didaktično dovršena tiskana gradiva in nadgrajujejo interaktivna. Priznanje ji je podelila ugledna žirija, sestavljena iz strokovnjakov kar treh mednarodnih organizacij.

Najprestižnejša evropska priznanja za učna gradiva
Na tradicionalnem tekmovanju BELMA s podelitvijo nagrad na Frankfurtskem knjižnem sejmu so evropski založniki s svojimi učbeniki in drugimi učnimi gradivi tekmovali v štirih kategorijah. Njihovo kakovost je ocenjevala strokovna žirija, sestavljena iz uglednih raziskovalcev učbenikov, same nagrade pa veljajo za najvišja evropska priznanja, ki jih lahko osvojijo učbeniki. Podeljujejo jih Mednarodno združenje za raziskave učbenikov in izobraževalnih medijev (IARTEM), Evropsko združenje šolskih založnikov (EEPG) in organizatorji Frankfurtskega knjižnega sejma.

Več o nagrajeni seriji Radovednih pet
Nagrajeno gradivo Radovednih pet za četrti razred (ki se nadaljuje tudi v 5. razredu) je nastalo na podlagi obsežnih raziskav med učitelji in v sodelovanju s strokovnjaki z različnih predmetnih področij ter učitelji praktiki. Medpredmetno povezano gradivo za posamezne predmete je didaktično, vsebinsko in oblikovno usklajeno z gradivom za vse ostale predmete. To učencem omogoča lažje povezovanje in nadgrajevanje znanja z različnih področij ter posledično lažje učenje, učiteljem pa prinaša prihranek časa pri pouku. Inovativno nadgradnjo pomeni interaktivno gradivo na www.radovednih-pet.si z avdio- in videoposnetki, interaktivnimi nalogami, animacijami in drugimi multimedijskimi dodatki. Tako sodobno zasnovano interaktivno gradivo in sistem za vodenje učnega procesa (Learning Management System) ponujata možnost vstopa v digitalno učno okolje, zasnovano ne le za današnji čas, pač pa tudi za prihodnost.

Serijo Radovednih pet v tem šolskem letu uporabljajo učenci 41 % slovenskih šol. 

Vabimo vas k brezplačnemu ogledu interaktivnega gradiva; najdete ga tukaj.

Pokličite nas na 080 19 22 ali pišite na nika.mikyska@rokus-klett.si in poslali vam bomo kodo za 30-dnevni brezplačni dostop.

Fotogalerija