Novice

Več novic >> Arhiv

Obogatena serija Lili in Bine 1–3

12.11.2015


Najbolj priljubljeno serijo Lili in Bine, ki je v šolskem letu 2015/16 obogatena z zanimivimi brezplačnimi dodatki, ki so razveselili tako učitelje kot učence in zaradi nespremenjene cene tudi starše, uporablja že 36.352 učencev v prvem triletju – na 305 osnovnih šolah.

Medpredmetno povezana serija Lili in Bine omogoča ustvarjalen, dinamičen in raznolik pouk. Novo učno gradivo A Letter from Lili and Bine z njo v pouk natančno in smiselno umešča tudi angleščino. Glede na tehnično opremljenost učilnice in potrebe učencev serija omogoča učiteljem vsaj tri načine poučevanja: klasičen pouk s tiskanim gradivom, pouk s tiskanim gradivom in e-gradivom ter e-pouk. Serijo v vsakem razredu bogatijo zanimivi brezplačni dodatki za učence in priljubljeno šolsko tekmovanje Znam več z Lili in Binetom, ki v tem šolskem letu poteka že četrtič. Vsa gradiva so odslej shranjena v lični in trpežni škatli, ki jo učenci lahko uporabijo za likovne potrebščine.

Prenovljeni izobraževalni portal Lilibi.si
Z začetkom šolskega leta 2015/16 je pričel delovati prenovljeni izobraževalni portal Lilibi.si. Vsebina portala je razdeljena na tri sklope. Gradivo v deželi Lilibi obsega več kot 1700 poučnih multimedijskih in interaktivnih vsebin različnih težavnostnih stopenj za otroke v vrtcih in učence v prvem triletju osnovne šole. Elektronsko gradivo je vsebinsko in oblikovno enako tiskanim učbenikom in delovnim zvezkom Lili in Bine, le da ima dodano preprosto orodjarno. Dodane so tudi posebne ikone (čebelčki) – vnaprej pripravljene povezave do dodatnih multimedijskih in interaktivnih vsebin dežele Lilibi. Gradivo za učitelje prinaša obsežna, natančna in zelo praktična navodila, ki olajšajo in popestrijo učiteljevo delo s tiskanim gradivom, e-učbeniki in multimedijskimi vsebinami dežele Lilibi, pa tudi poučevanje angleščine.

Več na www.Lilibi.si.