Novice

Več novic >> Arhiv

Sodobni pristopi k vodenju šole

10.02.2016

Srečanje ravnateljev

V četrtek, 4. februarja, smo v idiličnem ambientu Kongresnega centra Brdo pri Kranju na srečanju z naslovom Sodobni pristopi k vodenju šole gostili kar tretjino ravnateljev osnovnih šol. Priznani domači in tuji strokovnjaki so podali vrsto zamisli in nasvetov za vodenje šole, ki preverjeno delujejo v praksi.

Prisluhnili smo različnim pristopom, kako zgradimo temelje za učinkovito komunikacijo, ki je ključna v delovanju ravnatelja kot veznega člena med vsemi udeleženci v procesu izobraževanja otrok. Spoznali smo številna dragocena izhodišča, kako v interakciji z okoljem postati (še) boljši vodja in svojo razvojno naravnanost prenesti na sodelavce. 

V nadaljevanju smo izvedeli, na kakšne načine lahko v pedagoške procese premišljeno vpeljujemo vse bolj neobhodno multimedijsko podporo. Ugotovili smo tudi, kako se generacijsko razvijajo potrebe po rabi digitalnih virov in znanje, ki je nujno za suvereno uporabo tehnologije, ter kako določajo pristope k delu z učenci na različnih ravneh izobraževanja.

Najlepša hvala vsem, ki ste z nami soustvarjali prvo osrednje srečanje ravnateljev iz vse Slovenije.PowerPoint predstavitve

Maruša Kmet
Strast do znanja

Janja Zupančič, prof.:
S pogovori o učenju do uspešne šole

Dave Harris:
Vodstveni dialogi in tehnologija – kako doseči najboljše, kar naši sodelavci zmorejo, ob uporabi računalnikov okoli nas

Mag. Alenka Krapež:
Ustvarjanje prijetne klime in dobrega vzdušja med sodelavci – nikoli končana zgodba

Prof. dr. Janez Bešter:
Multimedija v šolstvu – od tehnologij k vsebinam in od pilotov k aktivni uporabi

Dr. Matej Urbančič:
Črka e loči učenje od e-učenja