Novice

Več novic >> Arhiv

15.2.2016 objavljeno na siol.net
IZJAVA ZA JAVNOST ob 5. izredni skupščini SAZOR-ja, 11. 2. 2016

12.02.2016

Povezava na članek objavjen na www.siol.net

Založba Rokus Klett, d. o. o., kot pobudnica sklica 5. izredne skupščine, skupaj s 25 drugimi podpisniki, daje v svojem imenu izjavo za javnost ob neizglasovanih sklepih skupščine.

Vsakomur, ki je prebral vabilo na skupščino, je jasno, da se je glasovalo poglavitno o zmanjšanju stroškov poslovodstva ter o racionalnejšem proračunu in poslovanju. Navkljub tem nespornim dejstvom v vabilu na skupščino, ki je javno objavljen na spletni strani Sazorja, je portal siol.net pisal o »sovražnem prevzemu« in »privatizaciji avtorskih pravic«. Takšno tolmačenje nima niti najmanjše osnove v dejstvih in ga odločno zavračamo. Hkrati zavračamo trditev o »poskusu založniškega prevzema Sazorja«, ki je v celoti neresnična in ni povezana z dejanskimi sklepi, obravnavanimi na skupščini. To bo razvidno tudi iz zapisnika skupščine. Ni nepomembno, da je lastnik portala tudi neposredni delodajalec Miha Mazzinija.

Skupščina, ki je bila prvič v zgodovini Sazorja sklepčna ob samem začetku, je odločala o nadaljnji usodi višine stroškov, čemur je že s pozivom na sklic izredne skupščine nasprotovalo kar 26 članov od 85 vseh družbenikov. Zaradi medijskih manipulacij, ki jih opisujemo na začetku te izjave, je na koncu skupščine žal prišlo do preglasovanja in so bili nasprotni sklepi sprejeti z razliko približno 10 glasov proti 21 članom, sklicateljem skupščine in pobudnikom zmanjšanja stroškov.

Zavrnjeni so bili namreč predlogi sklicateljev, da bi se stroški poslovodstva znižali za skoraj 50 % in da bi se formiralo delovno mesto operativnega direktorja. Tako bo ostalo na žalost pri starem in neučinkovitem vodenju, poslovodstvu Rudija Zamana in Miha Mazzinija, ki bosta ob doseženih rezultatih prejela v letu 2016 skupno prek 70.000 EUR bruto honorarjev oz. plač. S tem se v Založbi Rokus Klett, d. o. o., še vedno ne moremo strinjati.  

V skladu z glasovalnim strojem, ki ga je uprizorila predvsem založniška stran (na strani Rokus Kletta je večino predstavljala prav manjša skupina prizadetih avtorjev) – to je razvidno iz poročila o glasovanju – ni bil izglasovan niti predlog o kakovostnejšem in odločnejšem pogajalskem pristopu z vsemi deležniki, ki so dolžni plačevati upravičenja iz naslova fotokopiranja prek 50. člena ZASP-a s področja šolstva. Tako bodo sporazumi očitno podpisani v sicer minimalnih zneskih in s tem bo za nekaj let oz. verjetno desetletij tudi determinirana višina nadomestil. Žal je takšna višina nadomestila po naši oceni nekajkrat nižja od realnih možnosti in dolžnih obvez šol ter ministrstva.

Žal ugotavljamo, da je v prizadevanjih naše založbe in naših avtorjev učbenikov, da bi Sazor posloval učinkovitejše, nasprotna stran, ki mesečno prejema zneske od Sazorja, prepoznala predvsem grožnjo pridobljenim privilegijem in je s preglasovanjem omogočila nadaljevanje agonije Sazorja. In vse to navkljub netransparentnemu in domačijskemu upravljanju in trošenju večine sredstev za plače in avtorske honorarje posameznikov, ki z lažnimi obljubami pridobivajo članstvo že skoraj celo desetletje.

Založba Rokus Klett in družbeniki, ki jo podpirajo (več kot četrtina članov, predvsem avtorjev), bo v nadaljnjih korakih budno spremljala delovanje poslovodstva in nadzornega organa, vse v želji po vzpostavitvi vsaj minimalno primerljivega stanja, kot ga poznajo v razvitih evropskih državah.

Založba Rokus Klett, d. o. o.