Novice

Več novic >> Arhiv

Energija in mi - pogovori s strokovnjaki

06.06.2016

Energija in miZaložba Rokus Klett je že drugo leto partner projekta EN-LITE, ki je namenjen krepitvi energetske pismenosti in ga v Sloveniji izvajajo od leta 2013. V okviru projekta smo podprli izid knjižice Energija in mi – pogovori s strokovnjaki. Ta se pridružuje sorodni lanski publikaciji Energetska pismenost: osrednja načela in temeljne usmeritve za izobraževanje o energiji.

Publikaciji sta vsebinsko skladni in pomenita celovito izobraževalno gradivo za krepitev energetske pismenosti učencev, saj obe izhajata iz sedmih temeljnih načel energetske pismenosti. Knjižica Energija in mi – pogovori s strokovnjaki, je prav gotovo eden tistih virov, ki bo učiteljem pomagal učinkovito posredovati znanje, imenovano »energetska pismenost«. Pogovori v njej so usmerjeni v osvetlitev našega vsakdanjega razumevanja energije, njenih virov in tokov ter dojemanja pomena energetskih sistemov, razumevanja strokovnih in političnih odločitev ter strateških načrtov na področju oskrbe z energijo.

Energija in mi – pogovori s strokovnjaki (pdf)

Recenzija


Na spodnji povezavi je dostopen tudi lanskoletni priročnik

Energetska pismenost: Osrednja načela in temeljne usmeritve za izobraževanje o energiji (pdf)