Novice

Več novic >> Arhiv

Novinarska konferenca: interaktivni pouk naravoslovnih predmetov že v vsaki drugi šoli

26.08.2016

Na novinarski konferenci smo predstavili zaključeno serijo naprednih interaktivnih učnih kompletov iRokus+ za naravoslovne predmete v osnovni šoli. Serija je v uredništvu Založbe Rokus Klett in v sodelovanju z National Geographicom nastajala tri leta. Za prihajajoče šolsko leto so se za uporabo vsaj enega od novih interaktivnih gradiv odločili učitelji na vsaki drugi slovenski šoli (219 šol, 49 %). Rezultati evalvacijske študije o uporabi prvega gradiva iz zbirke, ki je izšlo leta 2014 (Biologija 8 iRokus+), pričajo o pozitivnem vplivu na poučevanje in učenje.

Serija iRokus+ ponuja zbirko osmih interaktivnih učnih kompletov za naravoslovne predmete v osnovni šoli: naravoslovje, biologijo, kemijo in fiziko. Izhaja iz koncepta kombiniranega učenja (blended learning) – ta tesno povezuje uporabo interaktivnih učbenikov in tiskanih zvezkov za aktivno učenje, ki so izdani v kompletu z interaktivnim učbenikom.

Interaktivni učbeniki vsebujejo pregledno oblikovane interaktivne strani, ki vključujejo kar 5586 vrhunskih multimedijskih in interaktivnih elementov in omogočajo temeljito vizualizacijo vsebin po učnem načrtu, ključno za razumevanje učne snovi na področju naravoslovja.