Novice

Več novic >> Arhiv

Natečaj Ustvarjalni učitelj leta 2009/10

04.02.2010

Osnovni namen natečaja je spodbuditi in nagraditi učiteljice in učitelje, ki ustvarjate nove didaktične pripomočke ter uveljavljate nove načine učenja in poučevanja.

KDO SE LAHKO PRIJAVI
Na natečaj se lahko prijavite učitelji vseh osnovnošolskih programov, stopenj in smeri (osnovnih, glasbenih in jezikovnih šol, šol s prilagojenim programom, zavodov …) z vsaj enoletnimi pedagoškimi izkušnjami.

KAJ LAHKO PRIJAVITE LETOS?
V tem šolskem letu bomo poiskali in nagradili najboljše predloge e-gradiv, ki jih ustvarjate. V to kategorijo sodijo vsa didaktična e-gradiva, namenjena delu z učenci, kot so: gradiva za interaktivno tablo, spletne učilnice, spletne strani, spletni dnevniki, računalniške diaprojekcije, animacije, interaktivne naloge ... Prijavite lahko tudi opise zanimivih in preizkušenih načinov uporabe različnih e-orodij (npr. elektronske pošte) v didaktične namene.

KATEGORIJI
Sodelujete lahko v eni od dveh kategorij: Prvo triletje ali Drugo in tretje triletje.

KOMISIJA
Prijave bo obravnavala komisija, ki jo sestavljajo prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, prof. dr. Peter Krečič, dr. Srečo Zakrajšek in uredniki Založbe Rokus Klett za posamezna predmetna področja.

NAGRADE
V vsaki kategoriji bo izbran najboljši izdelek ali predlog. Njegov avtor bo prejel diplomo Ustvarjalni učitelj leta 2009/10 in denarno nagrado v vrednosti 1.000 evrov neto.

Posebna priznanja bodo dobili tudi avtorji dodatnih štirih predlogov, uvrščenih v najožji izbor (po dva v vsaki kategoriji). Vsi sodelujoči učitelji bodo prejeli knjižne nagrade.

Če komisija presodi, da ima prijavljeni izdelek ali predlog potencial za izdajo in širšo rabo, si Založba Rokus Klett pridržuje predkupno pravico za odkup avtorskih pravic.

PRIJAVA
Za prijavo na natečaj šteje poslano gradivo, ki naj bo pripravljeno v čim bolj dokončni obliki (predvsem vsebinsko).

Predlogu ali izdelku priložite opis, na kateri stopnji šolanja, pri katerem predmetu in kako ga je mogoče uporabiti, ter opišite svoje izkušnje pri njegovi uporabi.

Predloge ali izdelke pričakujemo do 14. junija 2010, lahko pa jih pošljete že zdaj z naslednjimi podatki:

  • vaše ime, priimek in domači naslov,
  • telefonska številka in/ali GSM,
  • ime šole, kjer poučujete,
  • navedba kategorije.

Gradivo (v poljubni obliki: rokopis, tipkopis, zgoščenka …) pošljite po pošti na naslov Založba Rokus Klett, d.o.o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, s pripisom Ustvarjalni učitelj leta, ali po e-pošti na naslov obufdbkAsplvt.lmfuu/tj.

V primeru, da gradivo, ki ga želite prijaviti, ni prilagojeno za pošiljanje, nas o tem obvestite in dogovorili se bomo za srečanje.

REZULTATI
Razglasitev nagrajencev in slovesna podelitev nagrad bo v četrtek, 2. septembra 2010, ob 18. uri. Vsi sodelujoči boste o dogodku in njegovi lokaciji obveščeni 14 dni prej.

DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije lahko dobite po e-pošti obufdbkAsplvt.lmfuu/tj in na telefonski številki 01 513 46 41.