Novice

Več novic >> Arhiv

Potrditve učbenikov po novem UN

07.12.2011

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 145. seji, dne 20. oktobra 2011, potrdil učbenike po novih učnih načrtih 2011:

OSNOVNA ŠOLA:

SREDNJA ŠOLA:

  • Caffe Italia 2, učbenik za italijanščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega ter poklicno-tehniškega izobraževanja in kot drugi jezik v 2. in 3. letniku srednjega poklicnega ter tehniškega in strokovnega izobraževanja na narodno mešanem območju Slovenkse Istre
  • Caffe Italia 3, učbenik za italijanščino kot drugi tuji jezik v 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega ter poklicno-tehniškega izobraževanja in kot drugi jezik v 3. in 4. letniku srednjega poklicnega ter tehniškega in strokovnega izobraževanja na narodno mešanem območju Slovenkse Istre
  • Nos vemos! 2, učbenik za španščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega ter poklicno-tehniškega izobraževanja