Novice

Več novic >> Arhiv

Nagrada za inovativnost pri razvoju interaktivnih učnih gradiv iRokus+

06.04.2017

V Založbi Rokus Klett smo prejeli prestižno nagrado za inovativnost med slovenskimi podjetji. Strokovno žirijo smo prepričali s projektom razvoja zbirke inovativnih interaktivnih učnih gradiv na spletnem portalu iRokusPlus.si. Nagrada, ki jo podeljuje Slovensko-nemška gospodarska zbornica skupaj z nemškim veleposlaništvom, in sicer vsako leto le enemu podjetju, je bila tokrat podeljena petič.

Strokovno žirijo smo prepričali s projektom razvoja inovativnega spletnega portala www.iRokusPlus.si in z na njem objavljeno zbirko naprednih interaktivnih učnih kompletov, ki so rezultat nekajletnega razvoja in tesnega sodelovanja z National Geographicom. Od izida prvenca v zbirki iRokus+ (2014) do danes je uporaba interaktivnih učnih kompletov Založbe Rokus Klett v slovenskih osnovnih šolah ves čas naraščala in se v tem šolskem letu povzpela na 52 % šol, ki zbirko iRokus+ vsak dan uporabljajo pri učnih urah enega ali več predmetov.

Zbirka iRokus+ danes ponuja osem naprednih interaktivnih učnih kompletov (po dva za naravoslovje, biologijo, kemijo in fiziko v osnovni šoli), ki slonijo na konceptu kombiniranega učenja(blended learning). Po omenjenem konceptu se uporaba interaktivnih in tiskanih komponent premišljeno prepleta in medsebojno dopolnjuje.

Zasnova celotne zbirke, ki je postala zgled za razvoj interaktivnih gradiv – ne le v Sloveniji, ampak tudi v svetu – omogoča učencem, da z nazornimi vizualizacijami dosežejo boljše razumevanje vsebin, ki so sicer težje predstavljive, učiteljem pa olajša spremljanje in vodenje učenčevega napredka.

Založba Rokus Klett je v preteklih letih za svoja učna gradiva prejela že številne nagrade, tokratna je že drugo priznanje za interaktivno zbirko iRokus+.

Maruša Kmet, glavna direktorica Založbe Rokus Klett