E-gradivo

Radovednih pet

je medpredmetno povezana učna serija za 4. in 5. razred, v kateri simpatični stripovski junaki spremljajo in spodbujajo učence med učenjem v šoli in doma. Odlikuje jo premišljena medpredmetna usklajenost; to pomeni, da je gradivo za vsak predmet usklajeno z gradivom za vse preostale predmete. To učencem omogoča lažje povezovanje in nadgrajevanje vsebinskega znanja z različnih področij, posledica tega pa je lažje učenje.

iRokusPlus

Interaktivni učbenik sestavljajo pregledno oblikovane interaktivne strani, ki so obogatene z vrhunskimi izobraževalnimi filmi v slovenskem jeziku, nazornimi animacijami, interaktivnimi nalogami, drugimi multimedijskimi dodatki in orodjarno s praktičnimi orodji. Vse to prispeva k novi učni dinamiki in ustvarja spodbudno okolje za raziskovalno učenje po meri 21. stoletja.

 iRokus

iRokus
Spletni portal, kjer so na voljo Rokusovi učbeniki, berila in samostojni delovni zvezki v elektronski obliki. E-oblika je nadgradnja klasičnega tiskanega gradiva in je prilagojena uporabi na spletu. Na videz je enaka kot tiskana različica, s tem da ponuja uporabna orodja, avdio- in videoposnetke ter druge multimedijske vsebine.

 Lilibi

Lilibi
Izobraževalni portal Lilibi.si vsebuje Deželo Lilibi s poučnimi interaktivnimi vsebinami, e-učbenike serije Lili in Bine ter vso podporo, ki jo potrebuje učitelj za izpeljavo pouka s serijo Lili in Bine.