O založbi

Založba Rokus Klett

Založba Rokus Klett, d.o.o.
Stegne 9 b
1000 Ljubljana
Slovenija


Telefon: 01 513 46 00
Brezplačni telefon: 080 19 90
Telefaks: 01 513 46 99
E-pošta: splvtAsplvt.lmfuu/tj

www.rokus-klett.si
www.devetletka.net
www.knjigarna.com

Davčna številka: SI82888272
Matična številka: 5539978
Transakcijska računa:
SI56 2900 0005 5717 627 pri Unicredit Banka Slovenija d.d.
SI56 0400 1004 9701 528 pri Nova KBM

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, št. reg. vl: 1/14052/00
Osnovni kapital: 15.955,31 EUR