Struktura podjetja

Založba Rokus Klett

Založba Rokus Klett je del skupine Klett AG, ki ima poleg matičnih podjetij v Nemčiji (Klett Verlag, Klett Languages, Klett-Cotta idr.) lastniške deleže v podjetjih v 16 evropskih državah.

Založba Rokus Klett ima 8 oddelkov (raziskave in razvoj, uredništvo, reprostudio, promocije, prodaja, računovodstvo, marketing in skladišče).

Osnovna dejavnost Založbe Rokus Klett je izdajanje in distribucija učbenikov.