Brezplačno gradivo

učiteljica

Da bi učiteljem čim bolj olajšali poučevanje po naših učbeniških kompletih, so na spletnih straneh www.devetletka.net in www.srednja.net na voljo številna brezplačna dodatna gradiva, kot so:

  • priročniki za učitelje,
  • dnevne priprave,
  • letne priprave,
  • elektronske prosojnice,
  • video- in avdioposnetki k učbeniškim kompletom,
  • rešitve k učbenikom in delovnim zvezkom,
  • kvizi,
  • povezave na zanimive spletne strani.

Spletni strani bomo stalno nadgrajevali s posluhom za predloge, želje in potrebe učiteljev.

Na spletnem portalu www.iRokus.si pa lahko učitelji-uporabniki brezplačno uporabljajo e-učbenike in e-delovne zvezke.