Izobraževanja

Rokus izobraževanja 

V Založbi Rokus Klett smo pripravili nov niz izobraževalnih srečanj s skupnim imenom Rokus Izobraževanja.

Izobraževalni program je osredotočen na aktualne teme s področja pedagogike ter področja, ki učiteljem postavljajo največ vprašanj, prinašajo nasvete in učinkovite rešitve – vedno s poudarkom na praktični uporabi v razredu.

To potrjujeta tudi referenci:

Da šola živi in pade z učiteljem, je potrdila tudi profesorica defektologije, ga. Jana Petek, ki s svojimi izkušnjami prepriča udeležence izobraževalne teme Vsi učenci so lahko uspešni, da je z učenci mogoče narediti veliko in največ, če si to želiš, vanje verjameš, poznaš njihove težave in ovire. Vsebina seminarja je predvsem uporabna in vesela sem bila, da so učitelji naslednji dan, po stiku z učenci, povedali, da zamisli s seminarja že preizkušajo in da tak način dela res deluje. Ga. Jana Petek je prepričljiva, ker tako, kot govori, tudi dela, in izvedbo tega seminarja na šoli zelo priporočam!

Metke Rupnik, ravnateljice OŠ 8 talcev Logatec

Seminar Vsi učenci so lahko uspešni smo na OŠ Gornja Radgona izvedli 8. in 9. novembra 2010. Čeprav smo bili precej velika skupina, je predavateljica Jana Petek s svojimi oblikami in metodami dela obvladala skupino. S svojo strokovnostjo in kakovostno predstavitvijo je pozitivno motivirala strokovne delavce, da bi v svoje delo vnesli spremembe. Predavanje je podkrepila s praktičnimi primeri, kar je bilo še posebno dobrodošlo, gradivo pa je bilo strokovno in kvalitetno pripravljeno.

Nada Žitek, pomočnica ravnatelja OŠ Gornja Radgona

Zaupate nam število udeležencev in poslali vam bomo ugodno cenovno ponudbo za izvedbo izobraževalne teme vašemu pedagoškemu aktivu.

Združimo znanje in izkušnje. Naredimo skupaj korak naprej!


Kontakt

Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja in vam posredovali ponudbo.

Helena Kunavar
koordinatorica izobraževanj

Telefon: 01/513 46 86
E-pošta: j{pcsb{fwbokbAsplvt.lmfuu/tj